Top Pic

Alingsås lasarett (AT)

AT på Alingsås lasarett sätter fokus på klinisk tjänstgöring. AT-läkaren har goda möjligheter att utveckla sin kliniska förmåga genom att se många patienter med vanliga åkommor. Du får delta självständigt i primärjoursverksamheten på lasarettet, vilket innebär att AT-läkaren får ta ett stort ansvar. När akutmottagningen stänger tar en husjour vid som ansvarar för inneliggande patienter på kirurg- och ortopedkliniken samt medicinkliniken.

Alingsås lasarett upplevs av såväl patienter som medarbetare som ett trivsamt sjukhus. Vi är bra på närsjukvård, vi har bredd och fokuserar på helheten. Lasarettet har såväl öppen som sluten vård

Alingsås lasarett är en av sex förvaltningar som erbjuder AT-tjänstgöring inom Västra Götalandsregionen. Se länkar till höger.

Korta fakta

Stad

Alingsås.

Sjukhus

Alingsås lasarett.

Antal AT Block

9 block/hösttermin

Längd

21 månader.

Ingångslön

29 000 kr/månad utan tidigare erfarenhet(2016 års nivå).

Lön efter 12 mån

möjlighet till lönesamtal efter 12 mån

Studiepott

10 000 kr.

Betald AT-stämma

Ja, täcks av studiepott.

Antal anställda läkare

Ca 60 st.

Upptagningsområde

Ca 100 000.

Antal sökande/block

20,2 personer.

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig/huvudavsnitt samt en huvudhandledare under hela AT-perioden.

Introduktion

Totalt 3 introduktionsveckor på 21 månader

Undervisning

Cirka 1,5 tim/vecka, varierande beroende på klinik.

Självstudier

Ej schemalagda.

Ledarskapsutbildning

Nej

Ensamma jourer

Ja, ensam nattjour med stöd av bakjour.

Vårdcentralsplacering annan ort

Ja.

ST-tjänster

Finns.

Möjligheter till vikariat

Möjlighet finns.

Obesatta tjänster

Nej.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen.

Sista ansökningsdatum

8 mars 2016

Intervjuperiod

vecka 11

Besked

senast vecka 12

Start

29 augusti och 28 november 2016

Bo & leva

Personalbostad

Erbjuds ej.

Bostadsmarknad

Invånare i tätort

22 919.

Invånare i kommun

36 481.

Kommunikationer

Tåg, buss.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Studierektor

Harald Wängberg

harald.wangberg@vgregion.se

0322- 22 67 32

AT-chef

Yvonne Damm

070- 082 58 74

Administration

Maria Skogsbryne

maria.skogsbryne@vgregion.se

0322-22 61 76

Studierektor (Floda VC)

Eva de Fine Licht

(vxl) 0322-371 00

Studierektor (SÄS/psykiatrin)

Sonata Ilciukiena

033- 616 48 85

Ansökan och mer information:

» Webbsida

Mer om AT i Västra Götalandsregionen:

Kungälvs sjukhus

NU-sjukvården NÄL och Uddevalla

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Skaraborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus

AT i Västra Götalandsregionen