Top Pic

Gävle sjukhus (AT)

Uppdaterat 20170112

Välkommen till Region Gävleborg
Vi erbjuder dig goda utsikter till en spännande karriär i en livskraftig miljö.

Hos oss får du bra möjligheter att omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Du kan söka AT i Gävle och i Hudiksvall.

Gävle sjukhus är ett av två akutsjukhus i Region Gävleborg med ett upptagningsområde på ca 170 000 invånare. Vi arbetar aktivt för en bra utbildning och har ett mycket gott utbildningsklimat. Det finns studierektorer inom både slutenvård och primärvård. På klinikerna finns utbildningsansvariga läkare.

Vi erbjuder:

-Introduktion samt fyra veckors primärvårdsstart
- Huvudhandledare
- Personlig handledare på varje huvudavsnitt
- Grupphandledning
- Schemalagd utbildning
- Utbildningskonto, 12 500 kr under utbildningstiden
- Utbildning i försäkringsmedicin
- Ledarskapsutbildning
- Deltagande i AT-stämman
- ATLS-utbildning
- AMLS-utbildning
- Möjlighet till utlandspraktik upp till två veckor med bibehållen lön.

Korta fakta

Stad

Gävle.

Sjukhus

Gävle sjukhus.

Antal AT Block

28 st/år.

Längd

21 månader.

Ingångslön

31.800 kr/månad (avser 2017)

Lön efter 18 mån

Efter 6 månader + 1000 kr, efter 12 månader + 1000 kr, efter 18 månader + 2500 kr.

Studiepott

12 500 kr.

Betald AT-stämma

Ja, samt resa och logi.

Antal anställda läkare

Ca 275 st

Upptagningsområde

Ca 170 000

Antal sökande/block

Ca 12 st

Jobba här

Mentor/handledare

Mentor/handledare: En personlig handledare på varje klinik samt en huvudhandledare under hela AT-tjänstgöringen.

Introduktion

Två gemensamma introduktionsdagar, därefter fyra v tjänstgöring inom primärvården. En veckas introduktion i samband med starten på kirurgen, medicin och psykiatrin. ATLS samt AMLS ingår.

Arbetstid per vecka

40 tim/v.

Undervisning

Schemalagd undervisning varje fredag em under slutenvårdsplaceringen. Undervisning inom psykiatri och allmänmedicin sker under placeringstillfället

Självstudier

Ej schemalagda.

Ledarskapsutbildning

Ja, två dagars internat.

Jourupplägg

Kvällsjour, nattjour, helgjour.

Ensamma jourer

Enbart på ortopeden och psykiatrin, men med ett gott stöd från bakjour i hemmet. På övriga placeringar är man inte ensam.

Vårdcentralsplacering annan ort

Placering i Gästrikland eller södra Hälsingland.

ST-tjänster

Ja, vissa enheter.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

Finns en del vakanser inom vissa specialiteter.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen.

Sista ansökningsdatum

Ansökan ska vara inkommen senast den 8 mars 2017.

Intervjuperiod

13-14 mars 2017.

Besked

15 mars 2017

Övrigt

Möjlighet att auskultera utomlands 2 v med bibehållen lön.

Start

14 augusti alternativt 13 november 2017

Start

29 augusti alt 27 november 2017

Bo & leva

Personalbostad

Nej.

Bostadsmarknad

Relativt god

Invånare i tätort

Ca 99 000.

Invånare i kommun

Ca 281 000

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus, Vårdcentral

Kontakta oss

Studierektor

Johanna Roos

johanna.roos@regiongavleborg.se

026 15 40 02

Studierektor

Arbër Maxhuni

arber.maxhuni@regiongavleborg.se

AT-chef

Agneta Brunzell

agneta.brunzell@regiongavlebo...

026-15 44 12

Ansökan och information

» Webbsida