Top Pic

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (AT)

Uppdaterat 20180115

AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sätter fokus på klinisk sjukvård, forskning, utbildning, utvecklings- och förbättringsarbete samt handledning. Slutenvårdstjänstgöringen är förlagd till Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och primärvårdstjänstgöringen till vårdcentraler i Göteborg med omnejd - i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde.

Vi erbjuder dig

- Möjlighet att vara delaktig och skräddarsy din
  AT-utbildning
- Ett AT- utvecklingsprogram med
  ledarskapsutbildning och kvalitets- och   förbättringsarbete
- Kurs i akut omhändertagande med simulatorträning
- AT-forum, AT-stämma, kurser och konferenser
  utifrån behov och intresse samt mycket goda   möjligheter till forskning
- En välfungerande organisation för AT med medveten
  satsning på yrkesmässig och personlig utveckling
  och kontinuerlig kvalitetssäkring
- En strukturerad slutenvårdstjänstgöring och
  primärvårdstjänstgöring med ”proffshandledning"

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av sex förvaltningar som erbjuder AT-tjänstgöring inom Västra Götalandsregionen. Se länkar till höger.

Korta fakta

Stad

Göteborg.

Sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Slutenvårdstjänstgöringen är förlagd till Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset. Primärvårdstjänstgöringen fördelas mellan vårdcentraler i Göteborg med omnejd - i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde.

Antal AT Block

20 st/termin, varav 10 forskar-AT-block.

Längd

21 månader, alt 27 månader (forskarblock).

Ingångslön

Individuell lönesättning.

Lön efter 12 månaders anställningstid

Individuell lönesättning utifrån gällande lönekriterier. Forskar-AT ger legitimerad läkares lön sista 6 månaderna.

Betald AT-stämma

Ja, inkl resa och logi.

Antal anställda läkare

Ca 2 600.

Upptagningsområde

Ca 700 000.

Antal sökande/block

27 personer (Forskar-AT: 4).

Jobba här

Mentor/handledare

En handledare under varje tjänstgöringsavsnitt.

Introduktion

5 dagar, varav 1 dags introduktion till sjukhuset och 4 dagar personligt utvecklingsprogram inklusive introduktion till AT-ledarskap.

Arbetstid per vecka

40 tim/vecka.

Undervisning

Klinikbunden undervisning under sluten- och primärvårdsplacering. Obligatoriska utbildningsdagar 1 gång/mån (cirka 10/år) samt akutdagar, AT-forum och AT-stämma. Förbättringsprojekt 1-2 veckor.

Självstudier

Tid finns för självstudier utifrån avtal med AT-verksamheterna.

Ledarskapsutbildning

Ja.

Jourupplägg

Förstärkningsjour dag, kväll, natt.

Ensamma jourer

Ja, utifrån kunnande och kompetens.

Vårdcentralsplacering annan ort

Vårdcentralsplacering i Göteborg med omnejd - i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde.

ST-tjänster

Ja.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

Ett fåtal vakanser.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen (För Forskar-AT fullföljt minst 10 terminer vid läkarprogrammet), godkända språkkunskaper och vid behov tillstånd från socialstyrelsen. Meriterande är forskningsmeriter, erfarenhet av läkararbete samt undervisnings- och administrativa meriter, utvecklingsarbete och/eller handledningsmeriter.

Sista ansökningsdatum

28 februari 2018 för Forskar-AT-block och 6 mars 2018 för AT-block.

Intervjuperiod

13-16 mars 2018.

Besked

v. 12-13 2018.

Start

27 augusti och 3 december 2018.

Bo & leva

Personalbostad

Finns ej.

Bostadsmarknad

Svår i de centrala delarna.

Invånare i tätort

Omkring 550 000

Invånare i kommun

Över 930 000.

Kommunikationer

Mycket goda.

Väntetid dagisplats

Kontakta kommun.

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Vi hänvisar i första hand till vår funktionsbrevlåda vid frågor om AT-rekrytering

su.at@vgregion.se

AT-läkarchef

Erik Hulegårdh

erik.hulegardh@vgregion.se

0700-81 65 61

AT-läkarchef

Karolina Larsson

karolina.e.larsson@vgregion.se

0700-81 65 73

Utbildningsledare

Carin Holm

carin.holm@vgregion.se

0700- 82 50 97

HR-administratör

Emelie Bilger

emelie.bilger@vgregion.se

Studierektor

Theresa Zackrisson

theresa.zackrisson@vgregion.se

0700- 82 57 11

Studierektor

Hannah Fovaeus

hannah.fovaeus@vgregion.se

Ansökan och mer information:

» Webbsida

Mer om AT i Västra Götalandsregionen:

AT i Västra Götalandsregionen

Kungälvs sjukhus

Alingsås Lasarett

NU-sjukvården NÄL och Uddevalla

Skaraborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus

Frågor om ifyllnad av ansökan webbsuport.

0520- 58 00 50