Top Pic

Kullbergska sjukhuset (AT)

Uppdaterat 20180905

Välkommen att utveckla och utvecklas hos en av Sörmlands största arbetsgivare. Tillsammans skapar vi Sveriges friskaste län 2025!

Vår målsättning är att du som AT-läkare i Landstinget Sörmland ska få en klinisk utbildning av högsta kvalitet. Du ska få möjlighet att ta ansvar med gott handledar- och bakjoursstöd. Vi har en AT-organisation med AT-chefer, AT-studierektorer samt administratörer som arbetar med att bidra till din utbildning. AT-enheten arbetar aktivt med AT-utvärderingar bland annat via APT och ett mycket engagerat AT-råd.

Landstinget Sörmland har fyra sjukhus och 18 landstingsdrivna vårdcentraler som är fördelade på nio kommuner i länet.

På tre av sjukhusen finns möjlighet att söka AT-utbildning: Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett.

Vi söker AT-läkare två gånger per år. Höstens ansökningsperiod är öppen 180910-181003
Var gärna tidigt ute med ansökan.
Vi kallar löpande till intervju under ansökningstiden.

Välkommen att söka AT hos oss.

AT-tjänstgöringens omfattning
AT-tjänstgöringen omfattar 21 månader.
- Sex månader medicin
- Sex månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi)
- Tre månader psykiatri
- Sex månader primärvård

Kirurgi och ortopediplaceringen för AT-läkarna från Kullbergska Sjukhuset Katrineholm kommer att vara på Nyköpings Lasarett.

Introduktionsveckan
Introduktionsveckan innehåller information om sjukhuset och landstinget samt genomgångar av viktigare medicinska och administrativa rutiner. De nya AT-läkarna får också tillfälle att träffa andra AT-läkare, fackliga representanter, studierektorerna och ledning.

Handledning
På varje placering finns en personlig handledare som ansvarar för AT-läkarens utbildning. Studierektorerna är också tillgängliga för samtal, råd och stöd vid behov.

Utbildning
En eftermiddag i veckan avsätts för utbildning, handledning,seminarieverksamhet eller enskilda studier. Utbildning i försäkringsmedicin och vitala funktioner samt deltagande i AT-stämman, Läkemedelsforumkonferens ingår också under AT-perioden.

Välkommen med din ansökan,inklusive CV, senast 2018-10-03
Vi har som krav att till ansökan bifoga två skriftliga referenser (rekommendationsbrev)
På vår hemsida www.landstingetsormland.se och
Jobba hos oss kan du också läsa mer om att göra sin AT i Sörmland.

Korta fakta

Stad

Katrineholm.

Sjukhus

Kullbergska sjukhuset.

Antal AT Block

6 block per termin

Längd

21 månader.

Ingångslön

32 400-33 400 kr/månad enligt 2018 års nivå

Studiepott

Nej.

Betald AT-stämma

Ja, inkl resa

Antal anställda läkare

Ca 60.

Upptagningsområde

Ca 60 000.

Antal sökande/block

ca 40 personer.

Jobba här

Mentor/handledare

AT-chef. En personlighandledare på varje placering

Introduktion

En vecka.

Arbetstid per vecka

40 tim.

Undervisning

4 timmar/vecka.

Självstudier

Ingår i undervisningstid.

Ledarskapsutbildning

Nej

Jourupplägg

Varierande, beroende på placering.

Ensamma jourer

Ja, med bakjoursstöd

Vårdcentralsplacering annan ort

Ja, placering även på Vårdcentralen Flen eller Malmköping

ST-tjänster

Goda möjligheter inom de flesta specialiteter.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

vakanser inom några specialiteter och primärvården

Övrigt

Möjlighet till 3 månaders tjänstgöring på valfri klinik efter 21 månader.AT läkarna får gå kursen Vitala funktioner samt deltar med övernattning på mellansvenskt läkemedelsforum. Möjlighet att efter särskild överenskommelse bedriva forskning under AT

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen, alternativt Socialstyrelsens legitimationsvillkor.

Sista ansökningsdatum

3 oktober 2018 kl 16:00

Intervjuperiod

under oktober 2018

Besked

Snarast möjligt

Start

februari och maj 2019

Bo & leva

Personalbostad

Finns ett begränsat antal möblerade lägenheter

Bostadsmarknad

Tämligen god

Invånare i tätort

ca 22 000.

Invånare i kommun

ca 32 000.

Kommunikationer

Goda, ca en timma till Stockholm med tåg.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

HR- Specialist

Lisa Bohm

lisa.bohm@dll.se

(vxl) 0155- 24 50 00

Studierektor

Maj Rom

maj.rom@dll.se

(vxl) 0150-561 00

AT-chef

Stina Schell

Stina.Schell@dll.se

Ansök här:

» Webbsida