Top Pic

Praktikertjänst

Hos Praktikertjänst får du stöd hela vägen

Vill du driva och utveckla en vårdverksamhet? Vi söker dig som är intresserad av att etablera en ny verksamhet inom ramen för vårdvalet tillsammans med oss. Vi har mer än 50 års erfarenhet av att starta och driva vårdverksamhet i privat regi.

Praktikertjänst har verkat inom den svenska hälso- och sjukvården i över 50 år. Hela tiden med samma grund: att driva småskalig hälso- och sjukvård nära patienterna. Det är en verksamhet i ständig utveckling där vi blir lite bättre varje dag. Vi är stolta över den hälso- och sjukvård som våra praktiker och anställda ger tiotusentals patienter varje dag. Vår affärsmodell är unik med 2 120 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet.

Hos oss är du verksamhetsansvarig, aktieägare och anställd på en och samma gång. Enkelt uttryckt, du får tillgång till det stora företagets resurser med den anställdes trygghet utan att ta en privat ekonomisk risk. Du ingår även i ett kollegialt nätverk av 2 000 andra aktieägare.

Hos Praktikertjänst slipper du vara ensam om hela ansvaret att möta kraven från omvärlden. Vi ger dig stöd att leva upp till krav och utmaningar; inte minst inom kvalitet och patientsäkerhet. Våra värderingar innebär att medicinsk praxis, etik och kvalitet står i förgrunden.

Som verksamhetsansvarig i Praktikertjänst får du stöd hela vägen så att du kan ägna den mesta av tiden till det du är bäst på. Vi erbjuder dig administrativt stöd, finansiering och expertstöd inom bland annat kvalitet, så att du kan ägna mer tid åt patienterna.

”Att själv kunna påverka sin arbetsmiljö och sin arbetsdag är fantastiskt roligt.” Gunilla Liljedahl, allmänläkare, Bålsta

Nyfiken på våra verksamhetsansvariga?
Läs mer på vardvalsverige.se/Praktikertjanst/

Studerande
Är du läkarstuderande eller nyexaminerad? Inför framtida vägval vill vi ge dig chansen att ta del av ett koncept som varit vägvinnande inom den svenska sjukvården i mer än femtio år.
Praktikertjänst besöker arbetsmarknadsdagar och stämmor och informerar om vad vi står för och vilka möjligheter vi kan erbjuda dig.

Kontakta oss
Är du intresserad av att veta mer om vad Praktikertjänst kan erbjuda dig? Vårdval finns både inom primärvård och specialistvård. Våra affärsteam hjälper dig med dina frågor och berättar mer om vad Praktikertjänst kan göra för dig.

Kontaktuppgifter:
vardvalsverige.se/Kontakt/

God Praktik – lite bättre varje dag i över 50 år
God Praktik är ett samlat begrepp för hur Praktikertjänst alltid ska ge varje enskild patient bästa möjliga vård. God Praktik omfattar ökad transparens kring de resultat som verksamheterna inom Praktikertjänst uppnår, och vilka mål vi strävar efter för att ständigt ligga i framkant.

www.godpraktik.se hittar du bland annat vår rapport om kontinuitet inom Praktikertjänsts primärvård, med bättre resultat än andra vårdgivare, både privata och offentliga.

Välkommen till Praktikertjänst!

Korta fakta

Affärsområde Hälso- och sjukvård

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 2 000 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Omsättningen är cirka 9,7 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 8 780. Inom koncernen ingår även femton dotterbolag som står för cirka 17 procent av omsättningen.

Sektor:
Privat

Bransch:
Sjukhus, Vårdcentral

Kontakta oss

Praktikertjänst AB

Adolf Fredriks Kyrkogata 9
103 55 Stockholm

info@ptj.se

Tfn: 010-128 00 00

www.praktikertjanst.se

www.vardvalsverige.se

www.godpraktik.se

Visa lediga tjänster