Top Pic

Skaraborgs Sjukhus, Kärnsjukhuset i Skövde (AT)

Kärnsjukhuset i Skövde (KSS) ingår, tillsammans med sjukhuset i Lidköping, Falköping och Mariestad, i Skaraborgs Sjukhus (SkaS). KSS är länets största sjukhus, där många unika kompetenser och metoder har utvecklats och där forskning pågår inom de flesta specialiteter.

Som AT läkare på KSS är du doktor från första dagen men naturligtvis med det stöd du behöver från mer erfarna kollegor. Förutom bra kollegialt stöd, bra lön och andra förmåner erbjuder vi dessutom nyanställda AT-läkare en "gratis" studieresa utomlands (kostnaden debiteras inte dina utbildningspengar).

Korta fakta

Stad

Skövde.

Sjukhus

Kärnsjukhuset i Skövde.

Antal AT Block

28 st/år.

Längd

21 månader (24 månader för specialdesignade AT-platser).

Ingångslön

F n 27 000 kr/månad.

Lön efter 18 mån

29 000 kr/månad.

Studiepott

20 000 kr som är personliga, och 18 externa utbildningsdagar att användas till auskultationer, kurser, konferenser, AT-stämma, AT-studieresa varje år och dylikt.

Betald AT-stämma

Ja, debiteras dina utbildningspengar.

Antal anställda läkare

Ca 300.

Upptagningsområde

Ca 180 000.

Antal sökande/block

9 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

1 personlig/huvudavsnitt samt 2 AT-lotsar under hela AT:n.

Introduktion

1 vecka.

Arbetstid per vecka

40 tim, flextid tillämpas.

Undervisning

Ytterligare 1 vecka samt ca 2 timmar/vecka.

Självstudier

2 dagar i samband med AT-tenta.

Ledarskapsutbildning

Planering pågår, men ingår ej i dagsläget, utbildningspengarna kan givetvis användas.

Jourupplägg

Som jour under medicin- och kirurgblocket tar du hand om dina egna patienter men har alltid en äldre kollega att rådfråga på sjukhuset.

Ensamma jourer

Ingen ensam nattjour.

Vårdcentralsplacering annan ort

Du väljer själv vilken certifierad vårdcentral du vill vara vid, det finns många att välja på, både i tätort och ute på landet.

ST-tjänster

Vakanser finns inom flera specialiteter.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

Finns.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen vid tillträdet.

Sista ansökningsdatum

6 oktober 2010.

Intervjuperiod

Anställningsintervjuer sker måndag till torsdag vecka 41.

Besked

Besked lämnas till alla som varit på anställningsintervju, via mail på eftermiddagen den 15 oktober.

Start

AT:n startar med gemensam introduktionsvecka den 31 januari 2011 (vecka 5), därefter flexibelt startdatum under våren.

Bo & leva

Personalbostad

Sjukhuset tillhandahåller ett fåtal möblerade lägenheter för anställd personal.

Bostadsmarknad

Svårt, men inte omöjligt i de centrala delarna.

Invånare i tätort

33 119.

Invånare i kommun

50 153.

Kommunikationer

Staden har mycket goda tågförbindelser. Västra stambanan med X2000 och Intercitytåg gör att du tar dig till Stockholm på drygt två timmar och till Göteborg på drygt en timme.

Väntetid dagisplats

Kontakta Skövde Kommun.

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Övergrip. studierektor Kärnsjukhuset

Kristine Rygge

kristine.christiansen_rygge@v...

(vxl): 0500-43 10 00

AT-handläggare

Kerstin Lantz

kerstin.lantz@vgregion.se

0500-43 10 38

Övergrip. Studierektor Primärvård

Anneli Vinensjö

anneli.vinensjo@vgregion.se

(vxl): 0500-43 10 00

ANSÖKAN

Klicka på länken nedan för att gå till skaraborgsdoktor.nu:

» Webbsida