Top Pic

Skånes universitetssjukhus (AT)

Uppdaterat 20170131

Att vara AT-läkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund är fyllt med möjligheter....

... du får en bred och spännande utbildning
Under sjukhusavsnittet har du tjänstgöring inom akutsjukvård, internmedicin, elektiv kirurgi, samt fyra veckor valfri placering. Inom psykiatri tjänstgör du inom allmänpsykiatri, akutpsykiatri, psykos, samt möjlighet finns att tjänstgöra vid beroendecentrum eller barn- och ungdomspsykiatrin. Allmänmedicin är förlagd på en vårdcentral i sydvästra och mellersta Skåne. På vårdcentralen får du arbeta med mottagningsarbete, samt du får se hur de andra i primärvården arbetar.

... du möter du ett stort och brett patienturval
Varje dag kommer 400 personer till SUS två akutmottagningar och SUS har ett upptagningsområde på ca 1,7 miljoner människor

... du är en av ca 12 000 medarbetare på Sveriges tredje största universitetssjukhus - en arbetsplats med 100 olika kompetenser och stora utvecklingsmöjligheter

... du har tillgång till internationellt ledande forskning
Upp till hälften av våra utlysta tjänster kan komma att tillsättas som forskar-AT. Forskar-AT innebär ett aktivt forskningsarbete i sex månader utöver den kliniska tjänstgöringen.

... du får kontinuerligt både teoretiska och praktiska utbildningar

... du anser att välkomnande, drivande, omtanke och respekt är viktiga ledord

Om ovanstående låter intressant är du välkommen med din ansökan till Skånes universitetssjukhus! Vi tillsätter 64 AT-tjänster per år, där hälften får huvudsaklig tjänstgöring i Malmö och hälften i Lund. Mer information om AT på SUS finns i högermenyn.
Korta fakta

Stad

Malmö och Lund

Sjukhus

SUS- Skånes universitetssjukhus.

Antal AT Block

32 st med start hösten 2017, varav ca hälften forskar-block

Längd

18 månader vid ordinär AT och 24 månader vid forskar-AT

Ingångslön

29 500 kr (2017 års nivå) enligt Region Skånes lönepolicy

Lön efter 12 mån

Individuell prövning, påslag på upp till max 5%

Studiepott

Ingen individuell. Region Skåne har ett brett kursutbud som AT-läkarna kan ta del av.

Betald AT-stämma

Ja,Region Skånes AT-ting under 3 dagar i november, en gång under AT.

Antal anställda läkare

Ca 2100

Upptagningsområde

Ca 600 000

Antal sökande/block

5 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

Klinisk handledare och studierektor vid respektive tjänstgöringsavsnitt.

Introduktion

Sjukhusavsnittet inleds med en veckas introduktion, där halva veckan är en kurs i akutsjukvård på Practicum Clinical Skills Centre. Inför psykiatriavsnittet ges en halvdags gemensam introduktion. Individuell introduktion på respektive vårdcentral.

Arbetstid per vecka

40 timmar.

Undervisning

Akutrumsövning i team med sköterskor, läkemedelshantering, praktisk sjukskrivningskunskap, utbildningsdagar i medicin och kirurgi, samt kontinuerliga seminarier under avsnitten psykiatri och allmänmedicin.

Självstudier

Tre inläsningsdagar i samband med AT-tentan

Ledarskapsutbildning

Nej

Jourupplägg

Schemalagd jour förekommer.

Ensamma jourer

Nej, all jourtjänstgöring är under handledning tillsammans med erfaren kollega.

Vårdcentralsplacering annan ort

Ja, inom sydvästra och mellersta Skåne.

ST-tjänster

Annonseras.

Möjligheter till vikariat

Varierande beroende på specialitet.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen och kunskaper i svenska språket lägst C1. Forskning och tidigare tjänstgöring som underläkare är meriterande. Annan arbetslivserfarenhet som kräver akademisk examen, från både sjukvården och andra verksamheter, vägs in i bedömningen. Vi fäster även stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdatum

6 mars 2017

Intervjuperiod

20-23 mars 2017

Besked

Snarast efter intervjuerna.

Start

4 september och 4 december 2017

Bo & leva

Personalbostad

Nej

Invånare i tätort

Malmö ca 260 000, Lund ca 76 000.

Invånare i kommun

Malmö ca 290 000, Lund ca 103 000.

Kommunikationer

Goda.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Utbildningschef

Ulrika Uddenfeldt Wort

ulrika.uddenfeldtwort@skane.se

046-17 23 96

AT-samordnare

Pia Johansson

pia.k.johansson@skane.se

046-17 37 70

Studierektor

Pernilla Sahlstrand-Johansson

Pernilla.SahlstrandJohnson@sk...

046-17 17 76

Ansök här:

» Webbsida


Jobblänkar

Skånes Universitetssjukhus