Top Pic

Visby lasarett (AT)

Uppdaterat 20180817

AT-läkare, 8 st
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Visby lasarett är till stora delar ombyggt 1996. Det ligger alldeles vid havet och är organiserat som ett länssjukhus med stort antal specialistfunktioner i förhållande till det låga befolkningstalet. Vi samarbetar med Karolinska Universitetssjukhuset för högspecialiserad vård.

Arbetsuppgifter
Sjukvårdsorganisationen är liten och familjär, med stor nyfikenhet på varje ny grupp AT-läkare. Gott samarbete mellan primärvård, psykiatri och somatisk slutenvård skapar bra förutsättningar för utbildningen.

I tjänstgöringen ingår följande placeringar:
- Opererande specialiteter 6 månader
- Invärtesmedicinska specialiteter 6 månader
- Psykiatri 3 månader
- Allmänmedicin 6 månader.

Allmänmedicin ligger sist under tjänstgöringen. Ordningsföljden på övriga placeringar kan variera något. Under kirurgavsnittet finns möjlighet att under 1-2 veckor auskultera på annan kirurgisk enhet eller röntgen.
Under medicinavsnittet ingår tjänstgöring på infektionsklinik och även möjlighet att auskultera på annan medicinsk enhet exempelvis barnkliniken. Allmänmedicinplaceringen fullgörs på vårdcentral i tätorterna på landsbygden eller i Visby.

Efter några veckors handledd tjänstgöring dagtid på akuten kommer du att ha självständiga nattjourspass. Det är av stor vikt att du känner dig trygg med att ställas inför den uppgiften om du ska jobba med oss. Vi har många bakjourslinjer som backar upp och stöttar.

På varje huvudplacering har du handledare. Varje AT-grupp har dessutom två mentorer som följer gruppen under hela anställningstiden.

Kvalifikationer
Godkänd läkarexamen samt goda kunskaper i det svenska språket. Läkararbete efter examen är meriterande.

Rekryteringen ska präglas av mångfald och jämlikhet, där personlig lämplighet för arbetet värderas högst och tidigare arbete som läkare är meriterande - i begreppet personlig lämplighet värderas samarbetsförmåga, graden av prestigelöshet, professionalitet, empati och inre trygghet samt motivation till tjänsten.

Om Region Gotland
Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 58000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Korta fakta

Stad

Visby.

Sjukhus

Visby lasarett.

Antal AT Block

8 st/termin.

Längd

21 månader.

Ingångslön

Lön 32 200 kr/månad med individuell löneförhandling

Lön efter 12 mån

Individuellt lönesamtal.

Studiepott

En kurs under AT, ATLS/AMLS rekommenderas, inkl resa och logi

Betald AT-stämma

Ja, vid ett tillfälle per AT-period, inkl resa och logi.

Antal anställda läkare

Ca 160.

Upptagningsområde

57 000 och mångdubbelt på sommaren.

Antal sökande/block

20-30 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

En huvudhandledare och en personlig handledare på
varje placering, samt två mentorer som regelbundet träffar AT-gruppen.

Introduktion

3 dagars allmän introduktion samt 1 vecka introduktion på varje placering.

Arbetstid per vecka

40 timmar.

Undervisning

Seminarier en gång per vecka på respektive klinik. AT-dagar en gång per månad.

Självstudier

3 dagar per huvudavsnitt samt en veckas inläsning inför
AT-tentan.

Ledarskapsutbildning

Möjlighet finns

Jourupplägg

Nattjourveckor på kirurg- och medicinplaceringarna, vanliga
jourpass på psykiatriplaceringen och beredskapsjour under
primärvårdsplaceringen.

Ensamma jourer

Ja, ensam nattjour med stöd av flera bakjourslinjer.

Vårdcentralsplacering annan ort

Hemse, Klintehamn, Roma, Slite eller Visby.

ST-tjänster

Cirka fem nya ST-block varje år, till vilka läkare som
gjort AT på Gotland ofta förordas.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

Finns både i primärvården och på sjukhuset.

Praktisk information

Kvalifikationer

Godkänd läkarexamen.Goda kunskaper i det svenska språket.
Läkararbete efter examen meriterande.

Sista ansökningsdatum

180930

Intervjuperiod

181009-10

Besked

Omgående efter sista intervjun.

Start

190227 samt 190527

Bo & leva

Bostadsmarknad

Hygglig.

Invånare i tätort

En majoritet av öns befolkning bor på landsbygden, utanför Visby.

Invånare i kommun

57 300.

Kommunikationer

För den som bor i Visby är det cykelavstånd till allt.
På landsbygden har man behov av bil.

Väntetid dagisplats

I vissa områden men det brukar lösa sig.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

AT-chef

Jens Eriksson

jens.eriksson@gotland.se

0700-832107

Facklig företrädare GYLF

Emelie Looft

emelie.looft@gotland.se

ANSÖKAN

Klicka på länken nedan

» Webbsida