Top Pic

Östersunds sjukhus (AT)

Uppdaterat 20180212

Utvecklande AT-utbildning inkl. fantastisk fritid*

Varför ska du göra din AT i Jämtland Härjedalen?

Här kan du på ett fantastiskt sätt kombinera en genomtänkt AT-utbildning med ett mångsidigt socialt liv. Du kommer till en AT-grupp med stort inflytande på utbildningsinnehåll och mycket gemenskap även utanför jobbet.

Centrum för vården i Region Jämtland Härjedalen finns på sjukhuset i Östersund. Jämtlands län är stort till ytan men glest befolkat. Det gör att sjukhuset är förhållandevis litet till antalet anställda men stort till specialkompetensen. Här kombineras det lilla sjukhusets goda egenskaper med allsidigheten hos ett större sjukhus. Det gör att du som AT-läkare kommer att ta hand om alla sorters patienter.

De många gånger stora avstånden förutsätter en väl utbyggd primärvård med hälsocentraler runt om i länet. Med upp till 30 mil till sjukhuset är det inte alltid hållbart att skicka patienten vidare till sjukhuset. Personalen ute på hälsocentralerna får därför möta och bedöma en mängd olika skador, sjukdomar och problem.

Så, som svar på frågan i rubriken:
– Vi tror att du skulle stortrivas i Region Jämtland Härjedalen och få en ojämförligt bra start på din läkarbana med många möjligheter till en suverän fritid.

* Region Jämtland Härjedalen är en fantastisk plats att jobba, utvecklas och leva på. Här finns allt från fjällens storslagna vidder till stadslivets puls. Skidåkning, cykling, vandring, segling, turridning – möjligheterna är nästintill oändliga för dig som vill aktivera dig. Vi har ett enastående utbud av kulturaktiviteter – i hela regionen – sida vid sida med kaféer och restauranger i världsklass.

Läs mer om Region Jämtland Härjedalen på www.regionjh.se.
Du kan också läsa mer om Jämtland och Härjedalen på www.jamtland.se.

Vi erbjuder:
• 1 veckas introduktion och ytterligare 2 dagars undervisning
i akutsjukvård inom internmedicin och traumatologi
• 21 månaders block
• Två huvudhandledare/mentorer under hela AT-tiden för varje
AT-grupp. Träffar minst en gång i månaden för att diskutera
allmänna frågor t.ex. läkarrollen, besvärliga
arbetssituationer, mm.
• Regelbundna utbildningsdagar 10 ggr/år med kliniska
föreläsningar och seminarier
• Försäkringsmedicinsk utbildning
• Primärvårdsseminarium 3 dagar med internat under
primärvårdsplaceringen
• Utbildningspott upp till 13 000 kronor

Korta fakta

Stad

Östersund.

Sjukhus

Östersunds sjukhus.

Antal AT Block

12 st/termin.

Längd

21 månader.

Ingångslön

31 700 i 2018 års lönenivå

Lön efter 12 mån

Fast påslag efter 12, 24 och 36 månaders anställning som AT-läkare.

Studiepott

13 000 kr.

Betald AT-stämma

Kostnaden tas av studiepotten.

Antal anställda läkare

Cirka 460, varav 130 ST-läkare och 50 AT-läkare.

Upptagningsområde

Ca 127 000.

Antal sökande/block

10 sökande/block

Forskar AT

Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Du söker forskar-AT via Västerbottens läns landsting, www.vll.se. Du ombeds då ange önskemål om vid vilket sjukhus i norra sjukvårdsregionen som du vill göra din kliniska tjänstgöring och du är välkommen att önska att göra placeringarna vid Östersunds sjukhus.

Jobba här

Mentor/handledare

1 personlig/huvudavsnitt samt 2 huvudhandledare/mentorer under hela AT-tiden för varje AT-grupp

Introduktion

1 vecka plus ytterligare 2 dagars undervisning i akutsjukvård inom internmedicin och traumatologi

Arbetstid per vecka

40 timmar.

Undervisning

En dag/månad. 3-dagars seminarium med internat under primärvårdsplaceringen

Självstudier

2 timmar i veckan.

Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutveckling ingår i de regelbundna utbildningsdagarna en dag/månad.

Vårdcentralsplacering annan ort

Enligt överenskommelse.

ST-tjänster

Erbjuds i regel, egna AT-läkare utgör en stor rekryteringsbas.

Möjligheter till vikariat

Varierar, beroende på specialitet.

Obesatta tjänster

Finns inom en del specialiteter.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen vid AT-start.
Meriter som beaktas: Utbildning, arbetslivserfarenhet, forskarmeriter, personlig profil samt bedömning om långsiktig rekrytering, dvs den sökandes intresse av att arbeta kvar i regionen efter erhållen legitimation, tas med i en helhetsbedömning.

Sista ansökningsdatum

28 februari 2018

Intervjuperiod

12-16 mars 2018

Besked

20 mars 2018

Start

27 augusti alt. 26 november 2018

Bo & leva

Personalbostad

Erbjuds i mån av tillgång.

Bostadsmarknad

Varierande, besvärlig vid terminsstart.

Invånare i tätort

43 400.

Invånare i kommun

60 000.

Kommunikationer

Tåg, buss, flyg.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Personalkonsult

Helene Gustavsson

helene.gustavsson@regionjh.se

063-15 49 85

Studierektor, AT inom primärvård

Cecilia Högberg

cecilia.hogberg@regionjh.se

Studierektor, AT inom Östersunds sjukhus

Katarzyna Inglot

katarzyna.inglot@regionjh.se

AT-chef

Rita Sjöström

rita.sjostrom@regionjh.se

Mer info:

Mer information om våra AT- tjänster finns här:

» Webbsida

Ansök här:

» Webbsida