Top Pic

Folktandvården Uppsala

Folktandvården - ditt bästa val

Folktandvården i Uppsala län är i en expansiv fas där du som medarbetare har flera forum och karriärmöjligheter att bidra till vår utveckling.
Under 2016 invigde vi både ny-, ut-, och ombyggda kliniker. Under 2017 planerar vi bygga en helt ny klinik vid resecentrum och vill samla specialisttandvården under ett tak. Vår storlek är vår styrka; du har många kollegor och kan röra dig mellan våra kliniker. Du har varierande arbetsuppgifter och kan utvecklas inom flera områden.
Ihop med vår satsning på forskning och utveckling och vårt eget utvecklingsprogram för framtida ledare har du många vägar att välja bland. Vi är en organisation där alla känner sig sedda och delaktiga, där alla tillför värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna och vi har flera forum för dig att bidra till Folktandvårdens utveckling.

Våra kliniker
Vi har 19 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård och två sjukhustandvårdskliniker. Vi har ett Kunskapscentrum för äldretandvård och även uppdraget för uppsökande verksamhet. Vi bygger ut vår mobila tandvårdsklinik och vill ligga i framkanten av e-tjänster för både medarbetare och invånare. De flesta av våra kliniker passar dig som vill pendla.

Förmåner och introduktion
Alla nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister erbjuds att delta i vårt ettåriga adeptprogram. Det ger dig möjlighet att bygga ett nätverk och göra studiebesök och du får en handledare som följer och stödjer dig som ny i yrkesrollen.
För nyutexaminerade tandsköterskor har vi ett liknande introduktionsår. Som anställd i Folktandvården får du även tillgång till Region Uppsalas förmåner.
Läs mer på ftvuppsala.se/jobbahososs

Sektor:
Offentlig

Kontakta oss

HR-konsult

Lisa Sterner

lisa.sterner@lul.se

018-611 61 96

Följ oss på

instagram #ftvuppsala

LinkedIn Folktandvården Uppsala län

Hemsida

» Webbsida