Top Pic

Skaraborgs sjukhusSkaraborgs Sjukhus – God vård i utveckling

Skaraborgs Sjukhus är ett specialistsjukhus med enheter i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Tillsammans arbetar vi för att medborgarna i närområdet ska få god vård av hög kvalitet. Skaraborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen.

I vår strävan att ge en god vård arbetar vi hela tiden på ett systematiskt sätt för en kontinuerlig utveckling mot ökad patientsäkerhet. Sjukhuset bidrar i regionala och nationella kvalitetsregister, som är en kunskapskälla för utveckling av en effektiv och säker vård. För att patienterna inte ska behöva uppleva några organisationsgränser, samverkar vi med primärvård och kommuner.

Offensiv verksamhetsutveckling, smart resursanvändning och ständiga förbättringar präglar våra verksamheter. Målet är att utvecklas till en hållbar arbetsplats där hänsyn till miljö, ekonomi och sociala faktorer är väsentliga ingredienser i det vardagliga arbetet. Vår ambition är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö där vi mår bra och trivs på jobbet.

Skaraborgs Sjukhus är medlem i hälsonätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS). Det innebär att vi samverkar med andra vårdaktörer för att utveckla en hälsofrämjande hälso- och sjukvård som skapar hälsovinster för medarbetare, patienter och befolkning.

Många läkare har gjort sin AT- och ST-tjänstgöring på Skaraborgs Sjukhus och vi har en etablerad organisation för att ge en bra utbildning och handledning. Vi är också måna om att ta vara på och utveckla medarbetarnas kompetens, därför är kompetensutveckling och fortbildning en av våra viktigaste processer. Likaså ger vårt FoU-centrum stöd till medarbetare som vill ägna sig åt patientnära forskning.

Se våra lediga tjänster via länken till höger.

Välkommen att höra av dig till oss!

Korta fakta

Anställda

Skaraborgs Sjukhus har cirka 
4 100 anställda.

Årsredovisning 2011

Budgetomslutning: 3,5 miljarder

Vårdplatser: 741
- Kärnsjukhuset i Skövde: 457
- Sjukhuset i Falköping: 134
- Sjukhuset i Lidköping: 134
- Sjukhuset i Mariestad: 16

Vårdtillfällen i sluten vård: ca 41 000

Antal besök i öppen vård: ca 354 400

Antal födda barn: 2 377

Antal operationer: 20 500

- Drygt 90 procent av patienterna fick sitt första besök inom 60 dagar
- Skaraborgs Sjukhus energiförbrukning minskade med åtta procent

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Se alla lediga tjänster:

» Webbsida

Skaraborgs Sjukhus

» Webbsida

HR Direkt

SkaS servicedesk för personalfrågor Skaraborgs Sjukhus
541 85 Skövde

hrdirekt.skas@vgregion.se
Jobblänkar