Top Pic

Skaraborgs sjukhus - Lidköping och Skövde (AT)

Uppdaterat 20170124

AT på Skaraborgs Sjukhus (Skövde eller Lidköping) ger dig en bra AT-utbildning med introduktions- och utbildningsveckor, spännande arbetsuppgifter, nya utmaningar och Skaraborg, området mellan Vänern och Vättern, har mycket att erbjuda!

- Bra kommunikationer, nära till storstäder.
- AT-studieresa varje år.
- Personlig utbildningspott på 20 000 kr och 18 externa utbildningsdagar för kurser, auskultationer, konferenser mm.
– SPUR- inspekterade 2007, 2011 och 2015. Fortlöpande förbättringsarbete och utvärdering av AT-klinikerna.

Skaraborgs Sjukhus har verksamhet på fyra orter i Skaraborg; Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vid sjukhuset finns ett 30-tal medicinska specialiteter, varav de flesta är samlade i Skövde.

Skaraborgs sjukhus är en av sex förvaltningar som erbjuder AT-tjänstgöring inom Västra Götalandsregionen. Se länkar till höger.

Korta fakta

Stad

Skövde.

Sjukhus

Skaraborgs Sjukhus.

Antal AT Block

Skövde: 30 st per år = 15 st per termin. Lidköping:18 st per år = 9 st per termin.

Längd

21 månader

Ingångslön

30 600 kr/mån enligt 2017 års nivå.

Lön efter 12 mån

Löneöversyn efter 12 månader, enligt avtal.

Studiepott

20 000 kr i personlig utbildningspott.

Betald AT-stämma

Får tas ur utbildningspott.

Antal anställda läkare

cirka 300 st.

Upptagningsområde

Cirka 180 000 st.

Antal sökande/block

11 st.

Jobba här

Mentor/handledare

Ja.

Introduktion

1 vecka.

Arbetstid per vecka

40 tim.

Undervisning

1 vecka plus cirka 2 timmar/vecka.

Självstudier

Två dagar före AT-provet.

Ledarskapsutbildning

Ja, erbjuds.

Jourupplägg

Skövde: Som jour under medicin- och kirurgblocket tar du hand om dina egna patienter, men har alltid en äldre kollega att rådfråga på sjukhuset. Lidköping: Egna primärjourer på placeringarna inom både medicin-, kirurgi efter inslussning i jourverksamheten via dagjoursveckor samt ”bredvidjourer” med mer erfarna kollegor dock först, när vi bedömt dig ha tillräcklig erfarenhet för detta.

Ensamma jourer

Nej.

Vårdcentralsplacering annan ort

Förekommer.

ST-tjänster

Erbjuds.

Möjligheter till vikariat

Ja

Obesatta tjänster

Vakanser finns dock ej AT.

Praktisk information

Kvalifikationer

Examen, godkända språkkunskaper och vid behov tillstånd från Socialstyrelsen.

Sista ansökningsdatum

2017-03-14

Intervjuperiod

2017-03-15—2017-03-23

Besked

2017-03-24

Start

2017-09-04 och 2017-12-04.

Bo & leva

Personalbostad

Ett fåtal finns.

Bostadsmarknad

Mycket stor efterfrågan, var ute i god tid.

Invånare i tätort

ca 34 000.

Invånare i kommun

Cirka 54 000.

Kommunikationer

Skövde har mycket goda tågförbindelser. Västra stambanan med X2000 och Intercitytåg gör att du tar dig till Skövde från Stockholm på drygt två timmar och från Göteborg på drygt en timme.

Väntetid dagisplats

Kontakta respektive kommun.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Utbildningssekreterare i Skövde

Anna Bergsten

anna.m.bergsten@vgregion.se

0500-43 14 47

Studierektor

Christian Kirnö

christian.kirnö@vgregion.se

AT-Chef

Anders Plantin

anders.plantin@vgregion.se

Ansökan och mer information:

Klicka på länken nedan för att gå till skaraborgsdoktor.nu:

» Webbsida

Mer om AT i Västra Götalandsregionen:

Kungälvs sjukhus

NU-sjukvården NÄL och Uddevalla

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Södra Älvsborgs Sjukhus

Alingsås Lasarett

AT i Västra Götalandsregionen