Top Pic

Skaraborgs sjukhus - Lidköping och Skövde (AT)

Uppdaterat 20160905

AT på Skaraborgs Sjukhus (Skövde eller Lidköping) ger dig en bra AT-utbildning med introduktions- och utbildningsveckor, spännande arbetsuppgifter, nya utmaningar och Skaraborg, området mellan Vänern och Vättern, har mycket att erbjuda!

- Bra kommunikationer, nära till storstäder.
- AT-studieresa varje år.
- Personlig utbildningspott på 20 000 kr och 18 externa utbildningsdagar för kurser, auskultationer, konferenser mm.
– SPUR- inspekterade 2007, 2011 och 2015. Fortlöpande förbättringsarbete och utvärdering av AT-klinikerna.

Skaraborgs Sjukhus har verksamhet på fyra orter i Skaraborg; Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vid sjukhuset finns ett 30-tal medicinska specialiteter, varav de flesta är samlade i Skövde.

Skaraborgs sjukhus är en av sex förvaltningar som erbjuder AT-tjänstgöring inom Västra Götalandsregionen. Se länkar till höger.

Korta fakta

Stad

Skövde och Lidköping

Sjukhus

Skaraborgs Sjukhus Skövde, Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Antal AT Block

Skövde: 30 st per år = 15 st per termin. Lidköping:18 st per år = 9 st per termin.

Längd

21 månader

Ingångslön

Från 30 000 kr per månad (2016 års nivå).

Lön efter 12 mån

Löneöversyn efter 12 månader, enligt avtal.

Studiepott

20 000 kr som är personliga och 18 externa utbildningsdagar att användas till auskultationer, kurser, konferenser, AT-stämma, AT-studieresa varje år mm.

Betald AT-stämma

Ja, debiteras dina utbildningspengar.

Antal anställda läkare

Skövde: ca 300 st. Lidköping: ca 80 st.

Upptagningsområde

Skövde: ca 180 000 st. Lidköping: ca 85 000 st.

Antal sökande/block

Skövde 11 st, Lidköping 12 st.

Jobba här

Mentor/handledare

1 personlig/huvudavsnitt

Introduktion

1 vecka.

Arbetstid per vecka

40 tim, flextid tillämpas.

Undervisning

2 tim per vecka samt en sammanhängande vecka under första terminen.

Självstudier

Två dagar i samband med AT-tentan

Ledarskapsutbildning

Ja, erbjuds.

Jourupplägg

Skövde: Som jour under medicin- och kirurgblocket tar du hand om dina egna patienter, men har alltid en äldre kollega att rådfråga på sjukhuset. Lidköping: Egna primärjourer på placeringarna inom både medicin-, kirurgi efter inslussning i jourverksamheten via dagjoursveckor samt ”bredvidjourer” med mer erfarna kollegor dock först, när vi bedömt dig ha tillräcklig erfarenhet för detta.

Ensamma jourer

Skövde: Ingen ensam nattjour
Lidköping: Efter ett par månaders tjänstgöring, ensam nattjour
– se avsnitt ”Jourupplägg”.

Vårdcentralsplacering annan ort

Vi har vårdcentralsplaceringar både i Skövde/Lidköping och på landsbygden.

ST-tjänster

Vakanser finns inom flera specialiteter.

Möjligheter till vikariat

Ja

Obesatta tjänster

Ja, dock ej AT.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen vid tillträdet.

Sista ansökningsdatum

4 okt 2016

Intervjuperiod

5 + 10-13 oktober 2016

Besked

14 okt 2016

Start

6 mars 2017

Bo & leva

Personalbostad

Sjukhusen tillhandahåller/hyr ut ett fåtal möblerade lägenheter för anställd personal.

Bostadsmarknad

Skövde: Svårare i de centrala delarna.
Lidköping: Svårare i de centrala delarna.

Invånare i tätort

Skövde: ca 34 000, Lidköping: ca 26 000.

Invånare i kommun

Skövde: ca 51 700, Lidköping:ca 38 400

Kommunikationer

Skövde har mycket goda tågförbindelser. Västra stambanan med X2000 och Intercitytåg gör att du tar dig till Skövde från Stockholm på drygt två timmar och från Göteborg på drygt en timme.
Lidköping har goda tågförbindelser. Restid från Göteborg 1,5 – 2 timmar, från Stockholm ca 3,5 timmar. Med bil via E20 söderut är det 14 mil till Göteborg. Norrut till Stockholm är det 35 mil.

Väntetid dagisplats

Kontakta respektive kommun.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Utbildningssekreterare i Skövde

Anna Bergsten

anna.m.bergsten@vgregion.se

0500-43 14 47

Utbildningssekreterare i Lidköping

Annelie Andersson

annelie.andersson@vgregion.se

0510-852 01

Ansökan och mer information:

Klicka på länken nedan för att gå till skaraborgsdoktor.nu:

» Webbsida

Mer om AT i Västra Götalandsregionen:

Alingsås Lasarett

Kungälvs sjukhus

NU-sjukvården NÄL och Uddevalla

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Södra Älvsborgs Sjukhus

AT i Västra Götalandsregionen