Länssjukhuset Ryhov (AT)

Uppdaterat 20170831

Korta fakta

Stad

Jönköping.

Sjukhus

Länssjukhuset Ryhov.

Antal AT Block

12 per termin.

Längd

21 månader.

Ingångslön

31 000 kr.
Lön efter 12 mån: Löneöversyn efter 12 månaders tjänstgjord AT.

Studiepott

Ja, 10 000 kronor som kan utnyttjas under AT-tiden.

Betald AT-stämma

Ja, ledighet med lön inkl resa, boende och konferensavgift.

Antal anställda läkare

Ca 350.

Upptagningsområde

Ca 145 000.

Antal sökande/block

Ca 17 st.

Jobba här

Mentor/handledare

En AT-chef och två övergripande studierektorer.
Personlig handledare på varje klinik.

Introduktion

1 veckas gemensam introduktion vid AT-start.

Undervisning

Klinikbunden undervisning samt utbildning varannan tisdag.

Självstudier

4 timmar/vecka under primärvårdshalvåret.

Ledarskapsutbildning

Ja, fyra dagar.

Ensamma jourer

Nej, har mellanjour sovande på sjukhuset, gäller ej psykiatri.

Vårdcentralsplacering annan ort

Vårdcentralerna ligger i Jönköpings kommun samt Mullsjö och Habo.

ST-tjänster

Utannonseras regelbundet.

Möjligheter till vikariat

Varierar beroende på specialitet.

Obesatta tjänster

Varierande.

Praktisk information

Kvalifikationer

Examensbevis från läkarutbildningen.

Sista ansökningsdatum

4 oktober 2017

Intervjuperiod

v 40 och början av v 41.

Besked

Mitten av v 41.

Start

Mars och juni 2018.

Intervjuperiod

9-11 oktober 2017

Bo & leva

Personalbostad

Möjlighet finns.

Bostadsmarknad

Svår, men inte omöjlig, i centrala stan.

Invånare i tätort

ca 90 000.

Invånare i kommun

135 000.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Personaladministratör

Marina Möller

marina.moller@rjl.se

010-242 11 96, 070-58 68 378

AT-Chef

Thérèse Lützen

therese.lutzen@rjl.se

010-241 00 00 Växel

Studierektor primärvård

David Tell

david.tell@rjl.se

010-241 00 00 Växel

Studierektor sluten vård

Michael Strandéus

michael.strandeus@rjl.se

010-242 94 82