Mora lasarett (AT)

Uppdaterat 20170831

Korta fakta

Stad

Mora.

Sjukhus

Mora lasarett. Möjlighet till en veckas tjänstgöring i Sälen vintertid.

Antal AT Block

9 st/termin.

Längd

21 mån.

Ingångslön

Lägst 33 000 kr/månad enligt 2017 års nivå

Lön efter 12 mån

lägst 35 500 kr enligt 2017 års nivå

Betald AT-stämma

Ja du kan välja mellan AT-stämma eller att gå på en extern kurs vid ett tillfälle/block inkl resa och logi.

Antal anställda läkare

Ca 60.

Upptagningsområde

Ca 80 000.

Antal sökande/block

18 sökande/block

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig handledare per 6 månaders block

Introduktion

1 vecka.

Arbetstid per vecka

40 tim/v.

Undervisning

2 timmar varje onsdag i Mora under sjukhusplaceringen (uppehåll sommar/jul). Vissa undervisningstillfällen i Falun. 2 timmar/vecka under psykiatriplaceringen. Studietid 4h/vecka alternativt seminarieutbildning under allmänmedicin placeringen.

Självstudier

Under primärvårdsplacering ca 4 tim/vecka.

Ledarskapsutbildning

en ledarskapdag.

Ensamma jourer

Ja, ensam nattjour med stöd av bakjour.

Vårdcentralsplacering annan ort

Vårdcentralsplaceringen kan göras vid följande orter: Mora, Orsa, Malung, Vansbro, Rättvik, Leksand, Sälen och Älvdalen

ST-tjänster

Finns.

Möjligheter till vikariat

Ja

Obesatta tjänster

Kontinuerlig rekrytering.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen, alternativt beslut om behörighet från socialstyrelsen.

Sista ansökningsdatum

4 oktober 2017

Intervjuperiod

5,9-13 oktober 2017

Besked

Efter avslutade intervjuer.

Start

Mitten av februari 2018 samt mitten av maj 2018

Bo & leva

Personalbostad

Finns på sjukhusområdet, boende dock max 6 månader

Bostadsmarknad

Relativt god.

Invånare i tätort

ca 11 000

Invånare i kommun

ca 21 000

Kommunikationer

Bra tågförbindelser med Stockholm. Flygplats finns på orten.

Väntetid dagisplats

Kontakta kommunen.

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Studierektor sjukhusåret

Linda Nilsson

linda.nilsson@ltdalarna.se

Studierektor sjukhusåret

Torun Bråmer

torun.bramer@ltdalarna.se

Studierektor inompsykiatri

Sofia Olsson

sofia.olsson@ltdalarna.se

Studierektor inom allmänmedicin

David Thelander

david.thelander@ltdalarna.se

SYLF

Martin Alsén

martin.alsen@ltdalarna.se

AT- ansvarig

Anette Blomberg

anette.blomberg@ltdalarna.se

0250- 49 34 25