Mora lasarett (AT)

Uppdaterat 20180212

Korta fakta

Stad

Mora.

Sjukhus

Mora lasarett. Möjlighet till en veckas tjänstgöring i Sälen vintertid.

Antal AT Block

9 st/termin.

Längd

21 mån.

Ingångslön

Lägst 33 700 kr/månad enligt 2018 års nivå

Lön efter 12 mån

lägst 36 200 kr enligt 2018 års nivå

Betald AT-stämma

Ja du kan välja mellan AT-stämma eller att gå på en extern kurs vid ett tillfälle/block inkl resa och logi.

Antal anställda läkare

Ca 60.

Upptagningsområde

Ca 80 000.

Antal sökande/block

17 sökande/block

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig handledare per 6 månaders block

Introduktion

1 vecka.

Arbetstid per vecka

40 tim/v.

Undervisning

2 timmar varje onsdag i Mora under sjukhusplaceringen (uppehåll sommar/jul). Vissa undervisningstillfällen i Falun. 2 timmar/vecka under psykiatriplaceringen. Studietid 4h/vecka alternativt seminarieutbildning under allmänmedicin placeringen.

Självstudier

Under primärvårdsplacering ca 4 tim/vecka.

Ledarskapsutbildning

en ledarskapdag.

Ensamma jourer

Ja, ensam nattjour med stöd av bakjour.

Vårdcentralsplacering annan ort

Vårdcentralsplaceringen kan göras vid följande orter: Mora, Orsa, Malung, Vansbro, Rättvik, Leksand, Sälen och Älvdalen

ST-tjänster

Finns.

Möjligheter till vikariat

Ja

Obesatta tjänster

Kontinuerlig rekrytering.

Praktisk information

Kvalifikationer

Svensk läkarexamen med tillhörande examensbevis alternativt Socialstyrelsens beslut om allmäntjänstgöring. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan.

Sista ansökningsdatum

7 mars 2018

Intervjuperiod

8-9, 12-14 mars 2018, reservdagar 15-16 mars

Besked

Efter avslutade intervjuer.

Start

Mitten av augusti 2018 respektive mitten av november 2018

Bo & leva

Personalbostad

Finns på sjukhusområdet, boende dock max 6 månader

Bostadsmarknad

Relativt god.

Invånare i tätort

ca 11 000

Invånare i kommun

ca 21 000

Kommunikationer

Bra tågförbindelser med Stockholm. Flygplats finns på orten.

Väntetid dagisplats

Kontakta kommunen.

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Studierektor sjukhusåret

Linda Nilsson

linda.nilsson@ltdalarna.se

Studierektor sjukhusåret

Torun Bråmer

torun.bramer@ltdalarna.se

Studierektor inompsykiatri

Sofia Olsson

sofia.olsson@ltdalarna.se

Studierektor inom allmänmedicin

David Thelander

david.thelander@ltdalarna.se

SYLF

Martin Alsén

martin.alsen@ltdalarna.se

AT- ansvarig

Anette Blomberg

anette.blomberg@ltdalarna.se

0250- 49 34 25