Värnamo sjukhus (AT)

Uppdaterat 20180904

Korta fakta

Stad

Värnamo.

Sjukhus

Värnamo sjukhus.

Antal AT Block

19 per år (9+10).

Längd

21 månader, inom blocket erbjuds sex valfria veckor.

Ingångslön

32 500 kr i ingångslön 2018 år nivå.

Lön efter 18 mån

Individuellt lönesamtal baserat på lönekriterier

Studiepott

10 000 kr.

Betald AT-stämma

Ja.

Antal anställda läkare

Ca 125.

Upptagningsområde

Ca 90 000.

Antal sökande/block

14 sökande/block.

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig/placering samt AT-chef och studierektorer som finns tillgängliga under hela AT-perioden.

Introduktion

1 vecka.

Arbetstid per vecka

Grundschema - 40 h/v

Undervisning

En halvdag formaliserad medicinsk utbildning per månad. Övriga länsgemensamma utbildningar: försäkringsmedicin, akutmedicin, traumamedicin, hot och våld samt ledarskap för AT. Reflektionsträffar med kurator erbjuds.

Självstudier

Eventuell självstudietid beslutas i samråd med verksamhetschef.

Ledarskapsutbildning

Ja, ledarskap för AT.

Jourupplägg

Inom psykiatrin förväntas alla att delta i jourarbetet som sker dagtid under vardagar. På medicinkliniken förväntas alla AT-läkare gå självständig primärjour efter en tids introduktion. På kirurg-/ortopedjouren (gemensam) är målsättningen att AT-läkare ska gå jour tillsammans med en legitimerad läkare. De AT-läkare som är speciellt intresserade kan efter samråd med verksamhetschef få gå nattjour i slutet av sin placering.

Vårdcentralsplacering annan ort

Vårdcentralerna finns i Värnamo, Gislaved, Vaggeryd och Gnosjö. Avståndet för en VC placering kan bli inom en radie av fem mil.

ST-tjänster

Ja, inom vissa specialiteter.

Möjligheter till vikariat

Ja, behovet är varierande.

Obesatta tjänster

Ja, inom vissa specialiteter.

Praktisk information

Kvalifikationer

Ansökan och personlig intervju ligger till grund för vårt urval. Till detta kommer obligatorisk referenstagning. LADOK-utdrag/läkarexamensbevis krävs. Utländska sökande ska ha bifogat tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt goda kunskaper i det svenska språket motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Sista ansökningsdatum

3 oktober 2018

Intervjuperiod

Löpande varefter ansökningar inkommer.

Besked

I anslutning till sista ansökningsdagen.

Start

9 AT block startar mars och juni 2019

Bo & leva

Personalbostad

Värnamo sjukhus har ett antal lägenheter till förfogande. I mån av tillgång kan vi erbjuda allt från korridorrum till lägenheter, möblerade eller omöblerade. Våra lägenheter ligger både i centrum och i naturnära ytterområden.

Bostadsmarknad

Relativt bra.

Invånare i tätort

21 000.

Invånare i kommun

33 000.

Kommunikationer

Värnamo har bra tågförbindelser samt ligger utmed E4:an.

Väntetid dagisplats

I viss mån. Tillgång till nattdagis finns.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

AT-samordnare

Pia Bolmgren-Svensson

pia.bolmgren.svensson@rjl.se

010-24 470 81

Studierektor (Slutenvård)

Martin Friberg

martin.friberg@rjl.se

010 24 48605

Studierektor

Clemens Finckh

clemens.finckh@rjl.se

010 24 48028

AT chef

Ivone Abel Karlson

ivone.abel.karlson@rjl.se

010 24 47451

AT läkare

Marcus Svensson

marcusvictor.svensson@rjl.se

010 24 46535