Top Pic

Kungälvs sjukhus (AT)

Uppdaterat 20180126

Som AT på Kungälvs sjukhus får du en bred erfarenhet av kliniskt vardagsarbete och nära kontakt kolleger emellan. Här finns närhet, kompetens och en vilja att ta hand om dig som AT-läkare.

Vi erbjuder bland annat utbildning i akutmedicin, personlig handledning enligt utarbetat handledarprogram, schemalagd utbildning, AT-forum och AT-stämma, internatdagar med utbildning i bl a ledarskap och patientmötet, reflektionsgrupper under hela sjukhusplaceringen, AHLR, EKG-dag, och återkommande studieresa.

Kungälvs sjukhus är ett medelstort sjukhus, två mil norr om Göteborg. Vi är ett länsdelssjukhus med akutverksamhet dygnet runt. Här finns enheter för allmänkirurgi, ortopedi, anestesi, internmedicin, geriatrik-rehab, psykiatri och radiologi.

Kungälvs sjukhus är en av sex förvaltningar som erbjuder AT-tjänstgöring inom Västra Götalandsregionen. Se länkar till höger.

Korta fakta

Stad

Kungälv.

Sjukhus

Kungälvs sjukhus.

Antal AT Block

9 st.

Längd

21 månader.

Ingångslön

Lägst 29 600 (2018 års nivå)

Lön efter 12 mån

Individuell löneförhandling enligt antagna lönekriterier.

Studiepott

20000 kr, cirka 12000 används till gemensam studieresa.

Betald AT-stämma

Ja, en gång under AT-tjänstgöring.

Antal anställda läkare

Ca 200 tillsvidareanställda.

Upptagningsområde

ca 126 000 invånare.

Antal sökande/block

34 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig handledare vid varje placering samt grupphandledning.

Introduktion

2 veckor.

Arbetstid per vecka

40 tim/vecka.

Undervisning

En undervisningsdag/månad.

Självstudier

Inga schemalagda på sjukhusplaceringen, men 4 tim/vecka på VC-placeringen.

Ledarskapsutbildning

Tre två-dagarsinternat, så kallade ”fokusdagar”. Två dagar har fokus på ledarskap och organisation, 2 dagar har Fokus på patientmötande och samtalsteknik, samt 2 dagar har Fokus på samhälle och omvärld.

Jourupplägg

Inslussning i klinikens jourschema. Initialt förstärkningsjourer, därefter em jourer, helg och slutligen natt.

Ensamma jourer

Medicin och kir/ort: Ja, med legitimerad mellanjour på huset. Psyk: inga nattjourer.

Vårdcentralsplacering annan ort

VC-placering ingår i det utannonserade AT-blocket, placering är kopplad direkt till AT-blocket.

ST-tjänster

Erbjuds, men kan inte utlovas till alla.

Möjligheter till vikariat

Varierande.

Obesatta tjänster

Finns ej.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen och vid behov tillstånd från socialstyrelsen.

Sista ansökningsdatum

7 mars 2018

Intervjuperiod

13-15 mars, 2018

Besked

Kallelse till intervju 12 mars 2018. Besked om tjänst 19 mars 2018.

Start

4 block startar 27 augusti och 5 block startar 26 november 2018.

Bo & leva

Personalbostad

Nej.

Bostadsmarknad

Relativt god.

Invånare i tätort

Ca 20 000.

Invånare i kommun

ca 44 000.

Kommunikationer

Bra.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Personaladministratör

Anita Hellström

anita.hellstrom@vgregion.se

0303-987 74

Studierektor Närhälsan

Jannike Norström

jannike.norstrom@vgregion.se

0700-822301

Studierektor

Valdemar Erling

valdemar.erling@vgregion.se

0303-98 566

Ansökan och mer information:

» Webbsida

Mer om AT i Västra Götalandsregionen:

Alingsås Lasarett

NU-sjukvården NÄL och Uddevalla

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Skaraborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus

AT i Västra Götalandsregionen