Universitetssjukhuset Örebro (AT)

Uppdaterat 20180830

SAKNAR INFO

Korta fakta

Stad:

Örebro

Sjukhus:

Universitetssjukhuset Örebro

Antal AT block:

Längd:

Ingångslön:

Lönejustering:

Studiepott:

Betald AT-stämma:

Antal anställda läkare:

Upptagningsområde:

Antal sökande/block:

Jobba här

Mentor/Handledare:

Introduktion:

Arbetstid/vecka:

Undervisning:

Självstudier:

Ledarskapsutbildning:

Jourupplägg:

Ensamma jourer:

Vårdcenralsplacering annan ort:

ST-tjänster:

Möjlighet till vikariat:

Obesatta tjänster:

Praktisk information

Kvalifikationer:

Sista ansökningsdag:

Intervjuperiod:

Besked:

Start:

Bo & leva

Personalbostad:

Bostadsmarknad:

Invånare i tätort:

Invånare i komun

Kommunikationer:

Väntetid på dagisplats:

Natur och kultur:

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus, Vårdcentral

Kontakta oss

AT-samordnare

AT-chef

SYLF